veiligheid / diensten

Praktische telefoonnummers, websites en digitale meldpunten voor al uw vragen, klachten en suggesties.

Meldkaart voor ondernemers
Voor de ondernemers op Ruyven is een meldkaart opgesteld waarop belangrijke (digitale) meldpunten zijn vermeld.
Tip! Download de meldkaart en hang deze op bij de receptie.

Noteer op de meldkaart in de burenbellijst de gegevens van uw naaste buren,  zodat u uw collega-ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties! Vermeld op de meldkaart ook de gegevens van uw eventuele beveiliger.

Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

BIJ SPOED

Brandweer, Politie en Ambulance bij spoed

112

AANGIFTE POLITIE

Doe altijd aangifte van strafbare feiten, zoals diefstal, geweld (verbaal of fysiek) of bedreiging of overval.

CAMERABEWAKING

Op Ruyven is een collectief camerabewakingssysteem geïnstalleerd. Na aangifte kan politie camerabeelden opvragen bij de parkmanager.

Meld misdaad anoniem

Melding doen van een ernstig misdrijf zonder dat je naam of adres bekend wordt.

Omgevingsdienst Haaglanden

Omgevingsdienst Haaglanden voert toezicht uit op bedrijven en instellingen.

Coöperatie
Bedrijvenpark Ruyven

Het bestuur van Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven bestaat uit:
Gregory Foster, voorzitter
Joke Brons, secretaris
Peter Koot, bestuurslid

Contactgegevens
Gregory Foster
Joke Brons
Peter Koot

BRANDWEER

Vragen over zaken op het gebied van brandpreventie? Neem dan contact op met de afdeling risicobeheersing van de brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden).

Gladheidsbestrijding

De gemeente verzorgt de gladheidsbestrijding op alle wegen op ons bedrijventerrein. Bij gladheid op het eigen terrein kan gladheidsbestrijding (bekostigd vanuit de ondernemersvereniging) worden aangevraagd via de parkmanager.

Meldpunt
openbaar gebied

Verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en/of (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte melden bij de gemeente.

Park-
management

Neem contact op de parkmanager als je vragen hebt over parkmanagement, het collectieve dienstenpakket, Keurmerk Veilig Ondernemen of verbeterpunten voor de openbare ruimte.

Burgernet

Werk samen met de gemeente en politie aan veiligheid in je buurt. Meld je aan voor burgernet.

Hoogheemraadschap Delfland

Meld wateroverlast, watertekort en waterverontreiniging in, op of aan watergangen.

loket@hhdelfland.nl www.hhdelfland.nl

Mijnaansluiting.nl

Dit Nederlandse netbeheerdersinitiatief maakt het mogelijk om via één website aanvragen voor installatie, wijziging of verwijdering van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, en communicatiediensten in te dienen.

Wijkagent

Voor vragen of (inbraak)preventieadvies, neem contact op met de wijkagenten Ricardo van der Slagt en Ad van Houdt, Politie Haaglanden.

Verzekering

Extra korting op verzekeringen via Interpolis.

Tips! Download de meldkaart om:

  • de gegevens van uw naaste buren te noteren, zodat u uw collega ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties!
  • en noteer ook de gegevens van uw eigen beveiligingsdienst voor de objectbeveiliging

AED-locaties (Automatische Externe Defibrillator)

Een aantal ondernemers op Ruyven beschikt over een Automatische Externe Defibrillator (AED) en stelt deze beschikbaar voor collega-ondernemers. De panden zijn voorzien van een AED sticker.

Laan van Ruyven 1 | 015-2706111

Distributieweg 1 | 015-2752511

Distributieweg 3 | 015-2512000

Importweg 2 | 015-2512121

Overslagweg 5 | 015-2852300

Distributieweg 66 | 015-2619504

Distributieweg 7 | 015-2702390

Distributieweg 70 | 015-2513100