Ondernemersfonds-Pijnacker-Nootdorp-retina2

OFPN en de trekkingsgebieden slaan de handen ineen

24 april jl. was de eerste bijeenkomst van de OFPN en alle trekkingsgebieden. Met vrijwel alle Besturen aan tafel ontstond er al snel een open sfeer tijdens de ontvangst met een heerlijk soepje, broodje en salade. Het dagelijks Bestuur van de OFPN, bestaande uit Debby Leenen (voorzitter), Gregory Foster, Jan Duyndam, Jaco van Dijk en Hans van de Sande, nam dit initiatief om meer open en transparant met elkaar in gesprek te zijn over de besteding van beschikbare gelden aan activiteiten op de bedrijvenparken en buitengebieden.

Openheid van zaken
Zo geeft het OFPN openheid van zaken, en tegelijkertijd wordt er besproken wat er zoal speelt bij de trekkingsgebieden in Pijnacker-Nootdorp. Bijvoorbeeld kwam het besluit van alle bedrijvenparken ter sprake om het parkmanagement uit te besteden aan DZP ter ondersteuning van de Besturen, en werden plannen uit de doeken gedaan door andere trekkingsgebieden voor festiviteiten en evenementen voor zowel ondernemers als bewoners van Pijnacker-Nootdorp. Interessante evenementen zullen we ook in de Ruyven nieuwsbrief aankondigen. Afgesproken is, dat het OFPN en de trekkingsgebieden twee keer paar jaar bij elkaar komen. Eens per jaar wordt de OFPN jaarvergadering gehouden, nu gepland voor 11 juni a.s. Wil je ook meepraten? Zet dan 11 juni a.s. alvast in de agenda!

Wat is het OFPN?
Zij beheren het geld in een fonds dat ondernemers betalen via een opslag op de OZB van niet-woningen. Het gaat om €50 per 100.000 WOZ-waarde. Met het budget van ongeveer €300.000/jaar geeft dit fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen bedrijfsleven, instellingen en de overheid én aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Meer informatie over het OFPN of het doen van een aanvraag voor ondersteuning vind je hier.